בני ובנות מצווה - קשרי דורות

בסדנה זו נעמיק ונגלה את עולם הבגרות ממקום אישי, יהודי וישראלי. לקראת הכניסה לעולם הבגרות, נחקור ונשאל מה קורה בתוכנו, מה השינויים והתהליכים שקורים ויקרו לנו, ואיך ניתן להתמודד איתם ולהפוך אותם למקפצה, התפתחות וגדילה. בסדנא נעיין במקורות יהודיים, תרבותיים וישראלים, נתחבר לשורשים ונשאל שאלות. הסדנא אקטיבית ובה תכנים מלאים וממלאים.

הסדנא כוללת שלושה מפגשים:

כניסה לעולם חדש

חיבור לשורשים

קשר לעתיד